شرکت آسیا تک INDEPENDENT INK INCORPORATED
Get Adobe Flash player
شرکت آسیا تاک در تاریخ 1374 تاسیس و از سال 1375 باتوجه به نیاز مبرم صنایع کشور به جت پرینتر و جوهر وحلال و تامین قطعات وسرویس دهی در بدو امر اقدام به واردات جوهر و حلال وقطعات دستگاههای جت پرینتر نمود . شرکت آسیان تاک آمریکا در ایران میباشد و از طریق نماینده اروپایی آن شرکت اقدام به واردات جوهر و Independent inkنماینده رسمی شرکت حلال انواع جت پرینتر می نماید.
اخبار
  • ورود محصولات جدید ورود محصولات جدید به شرکت آسیا تاک 1392/05/16
  • عنوان خبر 2 خلاصه خبر در این فسمت قرار می گیرد. خلاصه خبر در این فسمت قرار می گیرد. 1391/11/29
  • UR 24 جدیدترین محصولات: UR 24
  • مخزن جوهر اصلی جدیدترین محصولات: مخزن جوهر اصلی