شرکت آسیا تک INDEPENDENT INK INCORPORATED

شرکت آسیا تاک در تاریخ 1374 تاسیس و از سال 1375 باتوجه به نیاز مبرم صنایع کشور به جت پرینتر و جوهر وحلال و تامین قطعات وسرویس دهی در بدو امر اقدام به واردات جوهر و حلال وقطعات دستگاههای جت پرینتر نمود . شرکت آسیان تاک آمریکا در ایران میباشد و از طریق نماینده اروپایی آن شرکت اقدام به واردات جوهر و Independent inkنماینده رسمی شرکت حلال انواع جت پرینتر می نماید. در حال حاضر با فروش بیش از40000 لیتر جوهر و حلال درسال و تحت پوشش قراردادن بیش از 60٪ از کارخانجات کشور سهم عمده ای از این صنعت را به خود اختصاص داده است . شرکت آسیان تاک در سال 1387 اقدام به واردات یکی از برندهای معروف جت پرینتر از کشور ژاپن نمود که با استقبال صاحبان صنایع روبرو شد که تا کنون با فروش بیش از 2000 دستگاه اعم از ریز نگار و درشت نگار صحت این مساله را تایید می کند . شرکت آسیان تاک دارای نمایندگان فعال در سراسر ایران من جمله استان خراسان ، اصفهان ، مازندران ، آذربایجان شرقی و غربی ، کرمان ، فارس می باشد .